HARD COPY SOFT COPY Bản cứng đắt hơn để biên dịch và sản xuất Bản mềm ít tốn kém hơn để biên dịch và sản xuất Bản cứng là một vật thể hữu hình. Nó có khối lượng và âm lượng và bạn có thể chạm và cảm nhận chúng. Các bản mềm là vật thể phi vật thể. Bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng nhưng chúng không hiện diện thực tế như bản in cứng. Bản cứng yêu cầu một số không gian vật lý Bản mềm không yêu cầu bất kỳ không gian vật lý nào Chúng có thể được lưu trữ ở một nơi thực tế chẳng hạn như thư viện Chúng có thể được lưu trữ trong một máy tính như máy chủ Bản cứng không yêu cầu bất kỳ phần mềm đặc biệt nào để truy cập Bản mềm yêu cầu phần mềm cụ thể để truy cập chúng, ví dụ. Sách điện tử trên amazon và kindle. Bản cứng có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ yêu cầu nào về điện. Nguồn điện hoặc nguồn điện là cần thiết để sử dụng bản mềm. Bản cứng là tài liệu in Bản mềm là tài liệu kỹ thuật số Việc tạo ra các bản sao cho một bản cứng là rất tốn kém và mất thời gian. Bản sao mềm dễ dàng tạo vì nó yêu cầu chức năng sao chép-dán có thể được thực hiện trong vòng vài giây Việc gửi một bản in sang một quốc gia khác sẽ yêu cầu vận chuyển, điều này sẽ gây tốn kém thời gian và tiền bạc Có thể thực hiện việc gửi bản mềm đến một quốc gia khác với sự trợ giúp của email trong vòng vài giây Các chữ cái trên bản cứng được viết bằng mực và giấy Các chữ cái trên bản mềm được gõ bằng bàn phím Không thể sửa đổi bản cứng sau khi nó đã được xuất bản. Bản mềm có thể được sửa đổi ngay cả khi nó đã được xuất bản. Bản cứng có thể là nạn nhân của sự hao mòn và do đó không thể bảo quản được lâu Bản mềm có thể được bảo quản miễn là công nghệ tồn tại có chứa chúng. Bản photocopy là một cách để chia sẻ một bản in ra giấy Bản mềm có thể được chia sẻ với sự trợ giúp của thiết bị bộ nhớ hoặc internet. Thao tác văn bản trên bản cứng rất khó Thao tác văn bản trên bản mềm dễ dàng Bản cứng có thể sử dụng rất nhiều dung lượng Bản mềm có thể lưu trữ một thư viện sách trong một Pendrive đơn giản mà bạn có thể dễ dàng mang theo trong túi Chất lượng của bản cứng phụ thuộc vào giấy, bút và kiểu chữ. Chất lượng của bản mềm sẽ phụ thuộc vào định dạng được sử dụng trên máy tính. Bản cứng không yêu cầu bất kỳ giao diện nào như máy tính hoặc điện thoại di động, v.v. để đọc và hiển thị Bản mềm yêu cầu giao diện này hiển thị và đọc Bản cứng là bản sao tạm thời Bản mềm là bản sao vĩnh viễn Màn hình và bàn phím là thiết bị sản xuất bản mềm Máy in và máy vẽ là những thiết bị sản xuất bản cứng Bản cứng sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên được tạo ra như giấy từ cây cối. Bản mềm thân thiện với môi trường hơn và không cần giấy Bạn có thể quét bản cứng để chuyển đổi thành bản mềm Bạn có thể in bản mềm để chuyển đổi thành bản cứng Ví dụ về bản cứng bao gồm sách, tạp chí, áp phích, báo, v.v. Ví dụ về bản mềm bao gồm sách điện tử, quảng cáo, văn bản trang web, thư từ, v.v.